8/2016 - Revitalizácia Židovskej ulice, obmedzenie vlastníckych práv a znehodnotenie súkromného majetku