11. IOMO, LV, register trestov, výpis z obchodného registra /overovanie/

Kontaktná osoba:Tomašovičová Lucia

Telefón: 02/59 24 64 18 
E-mail: lucia.tomasovicova@staremesto.sk

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. (súbor PDF)

Sadzobník poplatkov

Osvedčenie podpisu 2,00EUR
Osvedčenie fotokópie:  
1 strana slovenského textu 2,00EUR
1 strana českého textu 3,00EUR