9/2018 - Petícia za dobudovanie a obnovenie pôvodného vstupu (chodníka) do Landererovho parku na úrovni Gajovej č. 3 a úpravu bezbariérových vstupov