4. Obchod a služby, doprava, zhromaždenia, voľné pouličné aktivity, rybárske lístky, miestne dane

Podanie žiadostí: Viera Šmotláková
Centrum služieb občanom, podateľňa č. 4
Telefón: 02/59 24 64 13
E-mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

 

 

Zoznam ulíc v správe m.č. Bratislava-Staré Mesto

 

Obchod a služby

 

Doprava

 

Zhromaždenia

 

Voľné pouličné aktivity

 

Rybárske lístky

 

Miestne dane a poplatky