Biologicky rozložiteľný odpad - použité jedlé oleje

V domácnosti nepríjemne zapácha, upcháva výlevky, zanáša kanalizáciu... Použitý jedlý olej.

 

Nemusí to tak byť. Recyklujme!

 

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpade v znení neskorších predpisov je každá obec povinná nakladať s použitými jedlými olejmi z domácností. Tento „bio" odpad je možné zhodnocovať, napríklad výrobou hodnotných „bio“ aditív do motorovej nafty. Na Slovensku spoločnosť Slovnaft zapojila už vyše 80 čerpacích staníc do zberu použitých jedlých olejov z domácností. Pre viac informácií navštívte stránku: https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja .

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa zapojila do zberu prostredníctvom čerpacej stanice Slovnaft na Americkom  námestí. Zatiaľ ide o skúšobný program.

 

Ako na to?

 

So zberom na čerpacej stanici na Americkom námestí sa začína začiatkom októbra 2016.

 

Zberná nádoba na použitý kuchynsky olej ma objem 120 l a je uzamknutá. Aj preto treba olej v dobre uzavretej PET fľaši alebo originálnom obale odovzdať obsluhe čerpacej stanice. Tá olej skontroluje a zákazníkovi, pokiaľ je členom vernostného BONUS klubu, zapíše počet bodov podľa množstva odovzdaného oleja.

 

Odovzdať možno bežné množstvo, ktoré vyprodukuje domácnosť. Je na zákazníkovi, či použitý olej zbiera do čistej a suchej 0,5l alebo 1,5l PET fľaše alebo originálneho obalu (1l – 2l – 5l). Olej je potrebne zbierať do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu – najlepšie je ho zliať cez sitko. Voda a veľké nečistoty (zvyšky z potravín) olej znehodnotia a všetka snaha o jeho recykláciu vyjde nazmar.

 

Je možné zbierať všetky bežné rastlinné oleje, ktoré sa používajú na vyprážanie alebo ako nálev potravín (ryby, syry, zelenina).