Budovy mestskej časti

BUDOVY MESTSKEJ ČASTI
Beskydská 11
Beskydská 13,15
Beskydská 7 - MŠ
Búdková cesta 21 MŠ
Cintorínska 24 - podielový dom
Čajkovského 02 - DJ
Dubová  1 - ZŠ
Dubová 1 - Brnianska 47 ZŠ
Dunajská 27 - podielový dom
Ferienčíkova 12 MŠ
Gaštanová 19 MKC
Gorazdova 06 MŠ
Grosslingová 48 MŠ
Grosslingová 57 - podielový dom
Heydukova 19 - podielový dom
Hlboká cesta 04 - ZŠ budova
Hviezdoslavovo nam. 11 - podielový dom
Javorínska 09 - MŠ
Karpatská 10
Kuzmányho 09 MŠ
Kýčerského 09 - podielový dom
Ľadová 11 - Retest
Malá 06 MŠ
Maróthyho 04
Medená 02
Medená 35 - podielový dom
Myjavská 22 MŠ
Mudroňova 83 ZŠ
Obchodná 29 - podielový dom
Ostravská 09 - podielový dom
Palisády 41
Podjavorinskej 01 - ZŠ a MŠ
Podjavorinskej 06 - ZOS
Poštová 02 - podielový dom
Prepoštská 01
Radlinskeho 51 - ICM
Rajská 10 - podielový dom
Smrečianska 37
Smrečianska 45
Srnčia 01,03
Šancova 02 - podielový dom
Šancova 22
Šancova 40 - podielový dom
Škarniclova 01 - ZŠ a MŠ
Šoltésovej 03
Štefánikova 25 - Pistoriho palác
Štefánikova 37
Šulekova 35 - MŠ
Timravina 08 MŠ
Vajanského nábr. 03
Vazovova 04 ZŠ
Ventúrska 09 - Zichiho palác
Zelená 01,03;Hlavné nám. 06
ŠKOLSKÉ A PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIA A KULTÚRNE CENTRÁ
Čajkovského 02 - DJ DJ
Hollého 9 - nebyt.priestor DJ
Beskydská 7 - MŠ
Búdková cesta 21 MŠ
Brnianska 47 MŠ
Ferienčíkova 12 MŠ
Gorazdova 06 MŠ
Grosslingová 48 MŠ
Heydukova 25 MŠ - nebyt.priestor
Javorínska 09 - MŠ
Karadžičova 51 MŠ - nebyt.priestor
Kuzmányho 09 MŠ
Malá 06 MŠ
Myjavská 22 MŠ
Šulekova 35 - MŠ
Timravina 08 MŠ
Špitálska 49 MŠ - nebyt.priestor
Tabakova 10 MŠ - nebyt.priestor
Ul.29.augusta MŠ - nebyt.priestor
Vazovova 16 MŠ - nebyt.priestor
Podjavorinskej 01 - ZŠ a MŠ MŠ a ZŠ
Škarniclova 01 - ZŠ a MŠ MŠ a ZŠ
Dubová  1 - ZŠ
Hlboká cesta 04 - ZŠ budova
Mudroňova 83 ZŠ
Vazovova 04 ZŠ
Štefánikova 25 - Pistoriho palác palác
Ventúrska 09 - Zichiho palác palác
Františkánske nám.7 - nebyt.priestor CK
Gaštanová 19 MKC CK
Školská 14 - nebyt.priestor CK
Štefánikova 25 - Pistoriho palác CK
Ventúrska 09 - Zichiho palác CK