Byty mestskej časti

 Bartókova 4  
 Benediktiho 4  
 Beskydská 11   4 byty
 Beskydská 13 4 byty
 Beskydská 15 4 byty
 Bjornsonova 3  
 Bjornsonova 5  
 Bukurešťská 1  
 Dobrovičova 13  
 Dobšinského 30 2 byty
 Dubova 1 2 byty
 Fraňa Kráľa 21 2 byty
 Grosslingova 48 15 bytov
 Grosslingova 49 3 byty
 Heydukova 27  
 Hlboká cesta 4  
 Hviezdoslavovo nám. 12  
 Hviezdoslavovo nám. 6  
 Jelenia 19  
 Karpatská 10 16 bytov
 Konventná 7  
 Križkova 8  
 Krížna 21  
 Krížna 9  
 Lermontovova 13 2 byty
 Mariánska 9  
 Medená 35 9 bytov
 Mlynské Nivy 1 2 byty
 Mlynské Nivy 4  
 Moyzesova 1  
 Mudronova 83 2 byty
 Murgašova 8 2 byty
 Mýtna 40  
 Nobelova 12 6 bytov
 Obchodná 15  
 Obchodná 23 4 byty
 Obchodná 24  
 Obchodná 25 6 bytov 
 Obchodná 33  
 Obchodná 39  
 Obchodná 52 4 byty
 Palackého 8  
 Palárikova 2  
 Palárikova 4  
 Palisády 2 2 byty
 Palisády 20  
 Palisády 41 2 byty
 Palisády 41 1 vstavba
 Podjavorinskej 1  
 Rázusovo nábrežie 4  
 Sienkiewiczova 2 3 byty
 Skalná 1  
 Sládkovičova 3  
 Smrečianska 37  
 Smrečianska 45  
 Srnčia 1  
 Šancová 22 2 byty
 Šancová 32  
 Šoltésovej 3 9 bytov
 Šoltésovej 8  
 Špitálska  18  
 Štefánikova 37 3 byty
 Šulekova 35  
 Tallerova 5  
 Továrenská 6  
 ul.29.augusta 15 2 byty
 Vajanského nábr. 17  
 Vazovova 4  
 Vazovova 7  
 Vlčkova 19  
 Wilsonova 1  
 Zárebská 11  
 Zelená 3 2 byty
 Železničiarska  20  
 Železničiarska  7