Cenník

              Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14, 811 07  Bratislava 

        

   Cenník služieb za poskytnutie priestorov iným organizáciám k realizácii podujatia

 

Priestory

Cena za 1 h

pondelok – piatok

jednorázová služba

Cena za 1 h

pondelok – piatok

pravidelná služba

Cena za 1 h

víkend

jednorázová služba

Cena za 1 h

víkend

pravidelná služba

Veľká baletná sála

kapacita 25 cvičencov

13 x 13 m

 

15 €

 

12 €

 

20 €

 

15 €

Malá baletná sála

kapacita: 15 cvičencov

12 x 6 m

 

12 €

 

10 €

 

15 €

 

12 €

Divadelná sála

kapacita: 60 miest

13 x 13 m

+ technické zabezpečenie – zvuk, svetlo, projektor, podľa dohovoru s TICHO a spol.

 

 

25 €

3 € šaťňa

 

 

20 €

3 € šatňa

 

 

30 €

3 € šatňa

 

 

25 €

3 € šatňa

Zázemie k podávaniu občerstvenia (bufet)

4 x 4 m

 

5 €

 

-

 

5 €

 

-

Učebne (3,4,8,9,)

kapacita: 25 miest

5,5 x 5 m

 

10 €

 

8 €

 

12 €

 

10 €

Klubovňa č. 1

kapacita: 5 miest

5 x 2,80 m

 

7 €

 

5 €

 

-

 

-