Čistenie cestných komunikácií

Organizácia zabezpečujúca činnosť

Technické služby Starého Mesta, a.s., Žilinská 1, 811 05 Bratislava, IČO 35 804 092 

A.I.I. Technické služby s. r. o.,  Kopčianska 82D Bratislava 851 01,  IČO: 45 917 833

 

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/154278

 

Zmluva:
Zmluva č. 511/2016 (PDF, 38 MB)

 

Harmonogram

Čistenie 1 x týždenne (PDF, 168 KB)
Zóna: Palisády - Fr.Kráľa - Žabotova - Dobšinského - Smrečianska - Legionárska - Karadžičova - 29.augusta - Kollárovo nám. - Hodžovo nám. - Staromestská - Zámocká

Čistenie 1 x za 2 týždne - Nepárny týždeň (PDF, 170 KB)
Zóna: Hrad - Palisády - Kuzmányho - Moyzesova - Fr.Kráľa - Pražská - Mlynská dolina - Nábrežie AGLS

Čistenie 1 x za 2 týždne - Párny týždeň (PDF, 170 KB)
Zóna: Hrad - Palisády - Kuzmányho - Moyzesova - Fr.Kráľa - Pražská - Mlynská dolina - Nábrežie AGLS

Čistenie 2 x týždenne (PDF, 169 KB)
Zóna: 29.augusta - Kollárovo nám. - Hodžovo nám. - Palisády - Zámocká -
- Nám.SNP - Palackého - nábrežie

Čistenie denne
(PDF, 165 KB)
Zóna: Mestská pamiatková rezervácia, Dunajská promenáda, podhradie,
Grassalkovichova a Medická záhrada, Poštová