Čistenie chodníkov

Organizácia zabezpečujúca činnosť

Technické služby Starého Mesta, a.s., Žilinská 1, 811 05 Bratislava, IČO 35 804 092 

A.I.I. Technické služby s. r. o.,  Kopčianska 82D Bratislava 851 01,  IČO: 45 917 833

 

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/154278

 

Zmluva:

Zmluva č. 491/2013 (PDF, 473 kB)

Zmluva č. 511/2016 (PDF, 38 MB)

 

Každý majiteľ, správca alebo užívateľ  nehnuteľnosti je povinný sa starať o čistotu a priechodnosť priľahlého chodníka. Podľa §3 VZN 6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej častí Bratíslava-Staré Mesto.