Čo sa do médií nedostalo

 

fotoMilí Staromešťania,

vážení návštevníci,


každá samospráva má na starosti denne desiatky úloh od udržiavania čistotu a poriadku až po zabezpečovanie výchovy a vzdelávania našich školopovinných detí, či poskytovanie sociálnej starostlivosti pre seniorov.

Nie každý sa v týchto kompetenciách vyzná a nie každý sa vie a môže dostať včas k informáciám, ktoré potrebuje.

Hoci web Starého Mesta poskytuje plné penzum kontaktov i podkladov, z ktorých možno čerpať a kde sa možno informovať a hoci vydávame Staromestské noviny, ktoré sú zadarmo distribuované do všetkých schránok obyvateľov v Starom Meste, komunikujeme aj inými spôsobmi. Zo všetkého najčastejšie a denne - cez médiá a novinárov.

Na tejto podstránke sa budete môcť postupne dozvedieť, čo všetko a ako sme odkomunikovali a akou cestou prechádzajú tlačové správy alebo vyjadrenia mestskej časti, kým sa k vám z novín alebo televizie dostanú.

Bohužiaľ, nie všetky informácie sa k vám cez "filter médií" dostanú, alebo sú novinármi upravované a redigované v rozpore s ich posolstvom. To nezriedka ovplyvní obsah toho, čo čítate alebo vidíte v televízii.

Kedže povinnosťou samosprávy je však zo zákona poskytovať informácie pre PRAVDIVÉ informovanie bez skresľovania, je to teda aj v záujme transparentnosti a objektivity, prečo sa rozhodla mestská časť zverejňovať chronológiu niektorých medializovaných informácií.

ILUSTRAČNÉ FOTO - unscburma.org

 

safko-stare2

FOTO - WWW.RON-DEL.NET

 

 

dubova

FOTO - RASŤO MIŠÍK

 

 

hviezdko

FOTO - RASŤO MIŠÍK