Denné centrum

MČ Bratislava–Staré Mesto

Denné centrum, Heydukova 25, 811 08 Bratislava

Čas stretnutia

10:00-12:00

14:00 – 16:30

Pondelok

 

Klubová činnosť

Utorok

Cvičenia na prepájanie pravej a ľavej hemisféry 

 

Cyklus prednášok pre seniorov

Krúžok šikovných rúk

(Tvorivé dielne)

Streda

Ruský jazyk

 

Muzikoterapia

Štvrtok

 

 

Tréning pamäti pre seniorov 

 

Piatok

Nemecký jazyk

 

 

 

Všetky tieto aktivity sú pre staromestského seniora BEZPLATNÉ.

Na kurzy je potrebné vopred sa prihlásiť. Na prednášky je vstup VOĽNÝ