Detské baletné štúdio

DETSKÉ BALETNÉ ŠTÚDIO

 

Detské baletné štúdio pod vedením Mgr. art. Magdalény Thierovej vzniklo už v roku 1983 a jeho terajším pôsobiskom je Staromestské centrum kultúry a vzdelávania na Školskej ulici č. 14. Štúdio v súčasnosti navštevujú deti od 5 do 11 rokov rozdelené do dvoch skupín s výučbou 2 x týždenne. Výučba je zameraná na rytmiku, tanečnú gymnastiku, ľudový , moderný a klasický tanec. Deti sa zdokonaľujú v tanečných technikách pod hudobným klavírnym sprievodom. Výsledky celoročnej práce prezentujú na otvorených hodinách, ktoré sú dostupné i celej verejnosti. S tematicky rôznorodými choreografiami účinkuje DBŠ hlavne na akciách organizovaných Starým Mestom Bratislava.

 

Prvá vyučovacia hodina v roku 2019 bude vo štvrtok 10. januára. Vo výučbe bude pokračovať Bc. Barbora Brezinová spolu s klavírnym korepetítorom Danielom Mintalom.

Rozvrh:

Mladšie žiačky:  pondelok   14.00 h  -   15.00 h

                          štvrtok       14.00 h  -   14.55 h

Staršie žiačky:  pondelok    15.10 h  -   16.40 h

                          štvrtok       15.00 h  -   16.10 h

 

Poplatok  77 € za obdobie január – marec 2019

Poplatok môžete uhradiť:

  • V hotovosti v kancelárii č. 2
  • Prevodom na účet č.: SK02 0200 0000 0000 0152 6012
  • Pri platbe prevodom uviesť variabilný symbol:

mladšie žiačky:  09051119

staršie žiačky:    09052119

informácie pre príjemcu: priezvisko

  • Termín uhradenia poplatku do 20. 1. 2019

 

Info: beata.greksakova@staremesto.sk, 0911 665 273, 02/524 968 68

 

 

Detské baletné štúdio

Detské baletné štúdio