Detské baletné štúdio

DETSKÉ BALETNÉ ŠTÚDIO

 

Detské baletné štúdio pod vedením Mgr. art. Magdalény Thierovej vzniklo už v roku 1983 a jeho terajším pôsobiskom je Staromestské centrum kultúry a vzdelávania na Školskej ulici č. 14. Štúdio v súčasnosti navštevujú deti od 5 do 11 rokov rozdelené do dvoch skupín s výučbou 2 x týždenne. Výučba je zameraná na rytmiku, tanečnú gymnastiku, ľudový , moderný a klasický tanec. Deti sa zdokonaľujú v tanečných technikách pod hudobným klavírnym sprievodom. Výsledky celoročnej práce prezentujú na otvorených hodinách, ktoré sú dostupné i celej verejnosti. S tematicky rôznorodými choreografiami účinkuje DBŠ hlavne na akciách organizovaných Starým Mestom Bratislava.

 

V školskom roku 2018 /2019 môžu byť prijaté nové deti vo veku 6 -10 rokov.

Zápis pre deti, ktoré baletné štúdio doteraz navštevovali  začína v pondelok 3. septembra 2018 od 12 h do 17 h vo veľkej baletnej sále.

Zápis aj pre nových záujemcov pokračuje utorok, streda, štvrtok, piatok od 14 h do 17 h

Začiatok vyučovania 10. septembra 2018

Prihlášky a šeky dostanete pri zápise, vyplnenú prihlášku odovzdať na 1. vyučovacej hodine, úhrada poplatku za mesiac september, október, november, december do 14. septembra 2018

 

V školskom roku 2018/2019 sa nový ročník pre začiatočníkov neotvára. Dieťa môže byť prijaté len do vyššieho ročníka pri dovŕšení veku 6 rokov a vyššie.

 

Rozvrh:

  1. Skupina 6 -8  rokov, vlaňajšia 1. skupina

pondelok 14.00 – 15.00 h

štvrtok      14.00 – 14.45 h

 

  1. Skupina 9 -11 rokov, vlaňajšia 2 a 3 skupina

pondelok  15.10 – 16.40 h

štvrtok      14.55 – 15.55 h

 Cena: 25,- € / mesiac

 

Info: 02/524 968 22 od 27. augusta 2018

 

 

Detské baletné štúdio

Detské baletné štúdio