Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO

Štefan Tel: 5441 93 34, 0905 412 337
Mail: sbucko@stonline.sk
Politická príslušnosť vo voľbách: bez politickej príslušnosti
Volebný obvod: 5
Komisie: KOVM, KOKU
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 5
Ulice: Andreja Plávku, Bohúňova, Boženy Němcovej, Břeclavská, Brnianska, Búdková, Cesta na Červený most, Čerešňová, Dohnalova, Dolná, Drotárska cesta, Dubová, Flöglova, Gaštanová, Gorazdova, Havlíčkova, Havrania, Hlboká cesta, Hriňovská, Hroboňova, Hýrošova, Jánošíkova, Jaseňová, Javorová, K lomu, K železnej studienke, Korabinského, Krčméryho, Krivá, Kubániho, Kysucká, Lamačská cesta, Langsfeldova, Laučekova, Lermontovova, Lesná, Lovinského, Majakovského, Martinengova, Matúšova, Mišíkova, Mlynská dolina, Na Slavíne, Na stráni, Nekrasovova, Novosvetská, Pažického, Podtatranského, Pri Habánskom mlyne, Pri Suchom mlyne, Prokopa Veľkého, Prvosienková, Senická, Schillerova, Sklenárska, Socháňova, Srnčia, Súbežná, Šafránová, Šípková, Tablicova, Tajovského, Topoľová, Úprkova, Urbánkova, Valašská, Vlčkova, Záhorácka, Západný rad