Doc. MUDr. Marek ČAMBAL PhD.

Marek

Telefón: 0905 758 448
E-mail: cambalma@gmail.com
Politická príslušnosť: bez politickej príslušnosti
Volebný obvod: 1
Komisie: KOVE, KOSO, KOVM
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 1
Ulice: Bartoňova, Beblavého, Bradlianska, Broskyňová, Čelakovského, Červeňova, Dankovského, Donovalova, Fándlyho, Francúzskych partizánov, Galandova, Godrova, Gunduličova, Hlavatého, Holubyho, Hummelova, Javorinská, Koreničova, Kozia, Krakovská, Krátka, Krmanova, Kuzmányho, Lichardova, Maróthyho, Mateja Bela, Mikulášska, Mošovského, Moyzesova, Mudroňova, Myjavská, Na baránku, Na brezinách, Na Štyridsiatku, Námestie Alexandra Dubčeka, Novosvetská, Palisády, Partizánska, Pilárikova, Podjavorinskej, Porubského, Skalná, Sládkovičova, Smetanova, Soferove schody, Somolického, Stará vinárska, Strelecká, Svoradova, Škarniclova, Štefánikova, Šulekova, Timravina, Tolstého, Tvarožkova, Vansovej, Vlčkova, Vodný vrch, Zámocká, Zámocké schody, Zochova, Zrinského, Žiarska, Židovská