Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.

Ivan

Telefón: 0905 428 444
E-mail: haverlik@fmph.uniba.sk
Politická príslušnosť: SDKÚ-DS
Volebný obvod: 2
Komisie: KOSO, KOVM
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 2
Ulice: Cintorínska, Cukrová, Dobrovského, Drevená, Dunajská, Ferienčíkova, Francisciho, Heydukova, Hodžovo námestie, Hollého, Hurbanovo nám., Janáčkova, Jánska, Jedlíkova, Kamenné námestie, Kapucínska, Kolárska, Kollárovo nám., Konventná, Kozia, Lazaretská, Lýcejná, Mariánska, Námestie SNP, Obchodná, Palisády, Panenská, Poštová, Rajská, Staromestská, Suché mýto, Špitálska, Štetinova, Treskoňova, Ul. 29. augusta, Veterná, Vysoká, Živnostenská, Župné námestie