Doprava a parkovanie

Mestská časť zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy na svojom území. Rovnako vykonáva správu týchto komunikácií, ako napr. organizáciu dopravy, parkovacie možnosti, vydáva povolenia na vjazd do pešej zóny.

 

Princípy rezidentského parkovania