Dotácie - na podporu projektov v oblasti kultúry - rok 2008

Schválené dotácie uznesením č.59/2008  zo dňa 13. mája 2008

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo
Žiadateľ Účel požadovanej dotácie Výška dotácie požado- vanej Výška dotácie schválenej Preroko- vané na komisii Schválená uznesením číslo
1. 30.1.2008
6045/2008
Mgr.Vladimír Tomčík
Špitálska 57
811 08 Bratislava 1
podpora pôvodnej tvorby o Bratislave:"Vareškou cez dve tisícročia" 30.000,- Sk 16.000,- Sk kultúrna 59/2008 z 13.mája 2008
2. 19.2.2008
9739/2008
Marenčin PT, spol.s r.o.
Jelenia 6
811 05 Bratislava
polygrafické náklady,tlač
Mária Pötzl-Malíková: Bratisl.hrad za Márie Teréz.
80.000,- Sk 40.000,- Sk kultúrna 59/2008 z 13.mája 2008
3. 26.2.2008
10836/2008
Spolok dychová hudba
SPOJÁR, OZ
Žellova 2, BA
slávnostný koncert k 70. výročiu vzniku spolku spojený s akadémiou 30.000,- Sk 10.000,- Sk kultúrna 59/2008 z 13.mája 2008
4. 25.2.2008
15012/2008
Stoptime,s.r.o., Filmový klub
Nostalgia
Kozia 17, BA
Projekt:Filmové leto a jeseň v Nostalgii 120.000,- Sk 20.000,- Sk kultúrna 59/2008 z 13.mája 2008
5. 14.4.2008
18290/2008
Rodinné centrum Prešporkovo
občianske združenie
Zochova 16/11, Bratislava
realizácia podujatia "Deň detí v Prešporkove" 14.000,- Sk 14.000,- Sk kultúrna 59/2008 z 13.mája 2008