Dotácie - na podporu projektov v oblasti kultúry - rok 2009

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené zastupiteľstvom dňa 28. apríla 2009 na podporu projektov v odvetví kultúry

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo
Žiadateľ Účel požadovanej dotácie Výška dotácie požadovanej v € Výška dotácie schválenej v € Prerokované na komisii Schválená uznesením číslo
1. 4194/2009
30.1.2009
Detský folk.súbor Studienka
OZ "Tanec pre radosť"
Slávičie údolie 45, BA
činnosť súboru-kroje, propagáciu, dopravu, ozvučenie 3.000 500 kultúrna č.39/2009 z 28.apríla 2009
2. 5932/2009
11.2.2009
Vysoká škola výtvatných ume
Hviezdoslavovo nám.18
814 37 Bratislava
propagácia projektu VŠVU up-(to)-date 1.400 500 kultúrna č.39/2009 z 28.apríla 2009
3. 8380/2008
27.2.2009
Marenčin PT.spol.s r.o.
vydavateľská činnosť
Jelenia 6, BA
polygrafické náklady na  knihu: Ivan Szabó - Smiech a slzy Tatra revue 2.500 300 kultúrna č.39/2009 z 28.apríla 2009
4. 8380/2008
27.2.2009
Marenčin PT.spol.s r.o.
vydavateľská činnosť
Jelenia 6, BA
polygrafické náklady na knihu:Viera Obuchová - Priemyselná Bratislava 2.500 300 kultúrna č.39/2009 z 28.apríla 2009