Dotácie - na podporu projektov v oblasti školstva - rok 2008

Schválené dotácie uznesením č.59/2008  zo dňa 13. mája 2008

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo
Žiadateľ Účel požadovanej dotácie Výška dotácie požadovanej Výška dotácie schválenej Prerokované na komisii Schválená uznesením číslo
1. 10.3.2008
12979/2008
Vodácky klub Tatran Karlova Ves-BA , OZ
Botanická 11, BA
projekt "Malými krokmi k olympiáde" 50.000,- Sk 10.000,- Sk školská 59/2008 z 13.mája 2008
2. 26.3.2008
15125/2008
TJ Sokol Bratislava I,Vinohrady,OZ
Sokolská 1/b,Bratislava
podpora Majstrovstiev Bratislavy 25.000,- Sk 20.000,- Sk školská 59/2008 z 13.mája 2008
3. 4.4.2008
16972/2008
Kultúrne a vzdelávacie centrum ISTER, OZ
Lazaretská 33, 811 09 BA
projekt "Byť sám ma nebaví využi svoj talent pre druhých" 15.000,- Sk 10.000,- Sk školská 59/2008 z 13.mája 2008
4. 7.4.2008
17145/2008
Vysokoškolský šport.klub FTVŠU UK Lafranconi, OZ
FTVŠ UK,L.Svobodu 9, BA
projekt "Prevencia pred utopením" 20.000,- Sk 10.000,- Sk školská 59/2008 z 13.mája 2008

30.4.2008
20841/2008
Združenie rodičov a priateľov MŠ Beskydská
Beskydská 7,811 05 Bratislava
na realizáciu projektu "V zdravom tele zdravý duch" 15.000,- Sk 15.000,- Sk školská 74/2008 z 24.júna 2008