Dotácie - na podporu projektov v oblasti vzdelávania, mládeže a športu - rok 2009

č.

Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo

Žiadateľ

Účel požadovanej dotácie

Výška dotácie požadovanej

Výška dotácie schválenej

Prerokované na komisii

Schválené uznesením číslo

1 28.5.2009
21537/2009
Vysokošk. šport.klub
FTVŠU UK Lafranconi
L.Svobodu 9, Bratislava
na realizáciu projektu športom pre zdravie 1.000 € 900 € školská 80/2009 zo dňa 29.09.2009
2 23.6.2009
25424/2009
Rada rodičov pri gymnáziu
Grösslingova 18
Bratislava
na realizáciu projektu študentské olympijské hry 1.500 € 1.500 € školská 80/2009 zo dňa 29.09.2009
3 7.9.2009
35213/2009
Oddiel modernej gymnast.
TJ Sokol Bratis.I.Vinohrady
Sokolská 1/b, Bratislava
realizácia projektu Memoriál Hermy Jochovej v modernej gymnastike 1.000 € 300 € školská 80/2009 zo dňa 29.09.2009