Dotácie - na podporu projektov v oblasti životného prostredia a vzdelávania, mládeže a športu - 2009

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 23.júna 2009 v oblasti životného prostredia a vzdelávania,mládeže a športu

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo
Žiadateľ Účel požadovanej dotácie Výška dotácie požadovanej v € Výška dotácie schválenej v € Prerokované na komisii Schválená uznesením číslo
1. 17768/2009
30.4.2009
Eva Cvengrošová
Štefánikova 24
811 05 Bratislava
dobudovanie zelenej plochy medzi domami Palárikova 7 a 9 1.000 500 životná 52/2009 zo dňa 23.júna 2009
2. 15334/2009
14.4.2009
SPRÁVA BUDOV s.r.o.
OZ, Kaffendova 4
831 06 Bratislava
úprava záhrady na Francisciho 9 497 497 životná 52/2009 zo dňa 23.júna 2009
3. 19615/2009
15.5.2009
Vodácky club Tatran Karlova Ves
Botanická 11
Bratislava
realizácia projektu "Malými krokmi k olympiáde" 300 300 školská 52/2009 zo dňa 23.júna 2009