Dotácie - na podporu projektov v oblasti životného prostredia - rok 2008

Schválené dotácie uznesením č.59/2008  zo dňa 13. mája 2008

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo
Žiadateľ Účel požadovanej dotácie Výška dotácie požadovanej Výška dotácie schválenej Preroko- vané na komisii Schválená uznesením číslo
1. 27.3.2008
15571/2008
Bytkomfort a.s.
Železničiarska 8
Bratislava
úprava predzáhradky vlastníkom bytov Klemensova 13 15.000,- Sk 15.000,- Sk životná 59/2008 z 13.mája 2008
2. 11.4.2008
18175/2008
AV studio Slovakia, s.r.o.
Šancová 80
811 05 Bratislava
nákup pomôcok pri prevencii a výchove majiteľov psov vo vzťahu pes-životné prost 40.000,- Sk 20.000,- Sk životná 59/2008 z 13.mája 2008
3. 9.4.2008
17705/2008
Bytový dom:Bernolákova-Blumentálska-Wilsonova, Stavocentrum
Ing.S.Polák,Bratislava
obnova zelene v okolí domu na Bernolákovej, Blumentálskej a Wilsonovej 15.000,- Sk 15.000,- Sk životná 59/2008 z 13.mája 2008
4. 18.4.2008
19261/2008
Vlastníci bytov domu
Jaseňova 12-14 v zas.H-Probyt
Povraznícka 4,BA
skrášlenie okolia domu na Jaseňovej 12-14 10.000,- Sk 10.000,- Sk životná 59/2008 z 13.mája 2008
5. 18.4.2008
19234/2008
Vl.bytov a nebytových priest.
Povraznícka 13 Vz.AUREKA
s.r.o.div.Bytospráva, Americká1
revitalizácia dvora vnútrobloku na Povrazníckej 13 5.000,- Sk 5.000,- Sk životná 59/2008 z 13.mája 2008
6. 21.4.2008
19320/2008
Bytový dom:Krížna-Vazovová-Blumentálska, Stavocentrum
Ing.S.Polák,Bratislava
obnova zelene v okolí domov na Blumentálskej a Krížnej ul.
5.000,- Sk životná 59/2008 z 13.mája 2008
7. 21.4.2008
19514/2008
ICC Real,realitná a správcovská
spoločnosť s.r.o.
Štefánikova 24,BA
úprava zelene na ploche medzi obytnými domami na Palárikovej 25.000,- Sk 15.000,- Sk životná 59/2008 z 13.mája 2008
8. 17.4.2008
19134/2008
AMC správa nehnuteľn. s.r.o.
Kvačalova 15
821 10 Bratislava
zveľadenie predzáhradiek Godrova 1, Godrova 1 - 3a 26.100,- Sk 15.000,- Sk životná 59/2008 z 13.mája 2008