Dotácie - na podporu projektov v oblasti životného prostredia - rok 2009

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené zastupiteľstvom dňa 28.apríla 2009 na podporu projektov v odvetví oblasti životného prostredia

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo
Žiadateľ Účel požadovanej dotácie Výška dotácie požadovanej v € Výška dotácie schválenej v € Prerokované na komisii Schválená uznesením číslo
1. 14949/2009
8.4.2009
Pes sympaťák, OZ
Dopravná 4
831 06 Bratislava
akcia Pes Sympaťák 2009 1.000 1.000 životná č.39/2009 z 28.apríla 2009
2. 15678/2009
16.4.2009
Nadácia Horský park
Majakovského 13
811 04 Bratislava
skultivovanie priestoru medzi ulicami Lesná a Nekrasova 1.239 1.000 životná č.39/2009 z 28.apríla 2009