Dotácie poskytnuté mestskou časťou

Miestne zastupiteľstvo každoročne v rozpočte schvaľuje dotácie na podporu iniciatívnych projektov.

Podporuje nimi:
- oblasť vzdelávania mládeže a športu,
- oblasť životného prostredia,
- oblasť kultúry,
- sociálnu oblasť.

Postup pri podávaní žiadostí o poskytnutie dotácií upravuje VZN č. 12/2017.Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 05. 11. 2019 - v oblasti kultúry a v oblasti školstva

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom dňa 24. 09. 2019 - oblasť kultúry, životného prostredia, sociálna oblasť

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 25.6.2019 - v oblasti kultúry a školstva

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 28.5.2019 - oblasť kultúry, oblasť životného prostredia, oblasť školstva a sociálna oblasť

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 12.3.2019 - sociálna oblasť, oblasť školstva, oblasť kultúry

 

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 16.10.2018 - oblasť životná,oblasť kultúry a oblasť školstva

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 18.9.2018 - oblasť životná,oblasť kultúry,sociálna oblasť a oblasť školstva 

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 26.6.2018 - oblasť sociálna,oblasť školstva a oblasť kultúry

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 22.5.2018 - v oblasti školstva

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.4.2018 v oblasti sociálnej a kultúry

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 20.3.2018 - oblasť sociálna,školstva,kultúry a životného prostredia

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 6.2.2018 - oblasť kultúry

 

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 12.12.2017 - oblasť kultúry a oblasť školstva

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.10.2017 - oblasť kultúry, životného prostredia, sociálna a školstva

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 19.9.2017 - oblasť školstva a kultúry

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 27.6.2017 - oblasť kultúry , životného prostredia, školstva a sociálna oblasť

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 16.5.2017 - oblasť kultúry a oblasť životného prostredia

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 28.3.2017 - oblasť kultúry, školstva, životného prostredia a sociálna oblasť

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 7.2.2017 - oblasť kultúry,školstva a sociálna oblasť

 

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 6.12.2016 - oblasť životného prostredia

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 25.10.2016 - sociálna oblasť, oblasť školstva a oblasť kultúry

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 20.9.2016-oblasť školstva a oblasť kultúry

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 28.6.2016-oblasť životného prostredia,kultúry a sociálna oblasť

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.5.2016 - sociálna oblasť, oblasť školstva a oblasť kultúry

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 26.4.2016 - oblasť školstva, kultúry, sociálna oblasť

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 22.3.2016 - oblasť kultúry

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 9.2.2016 - oblasť kultúry

 

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 27.10.2015 - oblasť kultúry, oblasť  životného prostredia, sociálna oblasť

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 22.09.2015 - oblasť životného prostredia, sociálna oblasť

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 23.06.2015 - oblasť kultúry

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 26.05.2015 - oblasť školstva, životného prostredia a kultúry

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 28.04.2015 - oblasť kultúry, sociálna oblasť

 

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 28.10.2014 - oblasť kultúry, oblasť školstva

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 23.09.2014 - sociálna oblasť, oblasť kultúry, oblasť školstva, oblasť životného prostredia

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.06.2014 - sociálna oblasť, oblasť kultúry

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 20.05.2014 - sociálna oblasť, oblasť školstva, oblasť kultúry, oblasť životného prostredia

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 15.04.2014 - sociálna oblasť, oblasť školstva, oblasť kultúry, oblasť životného prostredia

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 11.03.2014 - oblasť kultúry a sociálna oblasť

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 04.02.2014 - oblasť kultúry a sociálna oblasť

 

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 29.10.2013

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.09.2013

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 25.06.2013

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 21.05.2013 - oblasť kultúry

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 19.03.2013

 

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 11.12.2012

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 23.10.2012

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 25.09.2012

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 26.06.2012

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.04.2012

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 27.03.2012

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 14.02.2012

 

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom dňa 13.12.2011

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom dňa 8.11.2011

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom dňa 13.09.2011

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 14.júna 2011

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 26.04.2011

 

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 02.11.2010

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 14. septembra 2010

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 8.júna 2010

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 20.apríla 2010

 

Dotácie - na podporu projektov v oblasti kultúry a sociálnej oblasti - rok 2009

Dotácie - na podporu projektov v oblasti vzdelávania, mládeže a športu - rok 2009

Dotácie - na podporu projektov v oblasti životného prostredia a vzdelávania, mládeže a športu - 2009

Dotácie - na podporu projektov v oblasti sociálnej - rok 2009

Dotácie - na podporu projektov v oblasti životného prostredia - rok 2009

Dotácie - na podporu projektov v oblasti kultúry - rok 2009