Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 04.02.2014 - oblasť kultúry a sociálna oblasť

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 124 KB)