Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 12.12.2017 - oblasť kultúry a oblasť školstva

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 117 KB)