Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 12.3.2019 - sociálna oblasť, oblasť školstva, oblasť kultúry

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 133 KB)