Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 16.10.2018 - oblasť životná,oblasť kultúry a oblasť školstva

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 104 KB)