Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 16.5.2017 - oblasť kultúry a oblasť životného prostredia

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 122 KB)