Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 19.9.2017 - oblasť školstva a kultúry

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 122 KB)