Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 20.05.2014 - sociálna oblasť, oblasť školstva, oblasť kultúry, oblasť životného prostredia

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 146 KB)