Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 20.3.2018 - oblasť sociálna,školstva,kultúry a životného prostredia

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 124 KB)