Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 20.9.2016-oblasť školstva a oblasť kultúry

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 123 KB)