Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 22.09.2015 - oblasť životného prostredia, sociálna oblasť

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 118 KB)