Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 22.5.2018 - v oblasti školstva

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 92 KB)