Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 23.06.2015 - oblasť kultúry

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 114 KB)