Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 23.09.2014 - sociálna oblasť, oblasť kultúry, oblasť školstva, oblasť životného prostredia

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 123 KB)