Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.06.2014 - sociálna oblasť, oblasť kultúry

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 121 KB)