Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.10.2017 - oblasť kultúry, životného prostredia, sociálna a školstva

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 123 KB)