Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.4.2018 v oblasti sociálnej a kultúry

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 101 KB)