Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 25.10.2016 - sociálna oblasť, oblasť školstva a oblasť kultúry

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 126 KB)