Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 25.6.2019 - v oblasti kultúry a školstva

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 101 KB)