Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 26.05.2015 - oblasť školstva, životného prostredia a kultúry

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 124 KB)