Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 26.4.2016 - oblasť školstva, kultúry, sociálna oblasť