Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 26.6.2018 - oblasť sociálna,oblasť školstva a oblasť kultúry

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 106 KB)