Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 27.10.2015 - oblasť kultúry, oblasť životného prostredia, sociálna oblasť

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 122 KB)