Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 27.6.2017 - oblasť kultúry , životného prostredia, školstva a sociálna oblasť

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 122 KB)