Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 28.04.2015 - oblasť kultúry, sociálna oblasť

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 138 KB)