Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 28.10.2014 - oblasť kultúry, oblasť školstva

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 120 KB)